เปรียบเทียบตัวเลือกการผ่อนชำระ บริษัท แบ็ค เอ็น จำกัด

ธนาคารที่ให้บริการ ผ่อนชำระ 6 เดือน ผ่อนชำระ 4 เดือน ผ่อนชำระ 4 เดือน การซื้อขั้นต่ำ
BBL 0.80% 0.80% 0.80% 5,000.00.-
Citibank 0.80% 0.80% -  
SCB 0.80% 0.80% 0.80% 5,000.00.-
KTC 0.80% 0.80% -  
TTB 0.80% 0.80% 0.80% 5,000.00.-
UOB 0.80% 0.80% -  
KBANK 0.80% 0.80% 0.80% 5,000.00.-